Catalunya

L’estació Catalunya fa 90 anys però, com va néixer?
La estación Catalunya cumple 90 años pero, ¿cómo nació?
Catalunya station is 90 but, how was it born?

cat0

El desembre de 1921 s’obre el pou número 2 a l’extrem sud de la plaça de Catalunya, on, amb el temps, s’acabaria emplaçant laccés principal a l’estació. Al març de 1922 es començava a buidar, amb una excavadora de vapor, el volum del què 34 mesos més tard va convertir-se en l’estació Catalunya.
En diciembre de 1921 se abre el pozo número 2 en el extremo sur de la plaza de Catalunya, donde, con el tiempo, acabaría emplazandose el acceso principal a la estación. En marzo de 1922 se comenzaba a vaciar, con una excavadora a vapor, el volumen de lo que 34 meses después se convirtió en la estación Catalunya.
In december 1921, shaft number 2 was opened on the southern edge of plaça de Catalunya where the main entrance to the station would later be built. In march 1922 started work started to remove earth with a steam shovel, forming a hole that, 34 months later became Catalunya station.


 

cat1

La posada en servei el 30 de desembre de 1924, de l’estació Catalunya va ser l’escenari de la cerimònia d’inauguració del Gran Metropolitano de Barcelona, en què van assistir l´infant Fernando i el cardenal Vidal i Barraquer.
La puesta en servicio, el 30 de diciembre de 1924, de la estación Catalunya fue escenario de la ceremonia de inauguración del Gran Metropolitano de Barcelona, en la que asisitieron el infante Fernando y el cardenal Vidal i Barraquer.
The entry into service of Catalunya station on 30 december 1924 was marked by the inauguration ceremony of Gran Metropolitano de Barcelona, with the presence of the Infante Fernando and the Cardinal Vidal I Barraquer.


 

cat5

Per a l’estació Catalunya de 1924 es van construir tres accessos: un devant de l’estació de l’antic Ferrocarril de Sarrià a Barcelona…
Para la estación Catalunya de 1924 se construyeron tres accesos, uno delante de la estación del antiguo Ferrocarri de Sarrià a Barcelona…
Three entrances were built to Catalunya station in 1924, one just in front of the Ferrocarril de Sarrià a Barcelona, SA train station…

cat4

; el segon accés, i principal, estava situat a l’angle sud de la plaça de Catalunya…
; el segundo acceso, y principal, estaba situado en el ángulo sur de la plaza de Catalunya…
…, the second, and main, entrance was at the south corner of Plaça de Catalunya

cat6

, i, a l’entrada del carrer de Rivadeneyra, a la dreta de la imatge, hi havia el tercer accés.
, y, en la entrada de la calle de Rivadeneyra, a la derecha de la imagen, estaba el tercer acceso.
and the third was next to Carrer de Rivadeneyra, on the right side of the picture.


 

cat2cat3

Dues perspectives de l’estació Catalunya, una des de cada andana, l’any 1924.

L’estació Catalunya de 1924 era lleugerament més gran que la resta d’estacions del tram inaugural: la seva volta mesurava 14 metres i, les andanes, 75 metres de llargada per 4 d’amplada. Com la resta d’estacions del tram inaugural, estava totalment revestida de rajola blanca esmaltada, a excepció de les zones reservades a publicitat, que estaven emmarcades per rajoles policromades. Per completar la decoració de les estacions, l’entrada al túnel es va aprofitar per realitzar murals artístics diferents a cada estació.

Dos perspectivas de la estación Catalunya, una desde cada andén, en 1924.

La estación Catalunya de 1924 era ligeramente mayor que el resto de estaciones del tramo inaugural, su bóveda medía 14 metros y sus andenes 75 metros de longitud por 4 de anchura. La estación, como el resto de estaciones del tramo inaugural, estaba totalmente revestida de baldosín blanco esmaltado, a excepción de las zonas reservadas a publicidad, que estaban enmarcadas por baldosa policromada. Para completar la ornamentación de las estaciones, la entrada al túnel se aprovechó para realizar artísticos murales distintos para cada estación.

Two views of Catalunya station in 1924, one from each platform.

In 1924 Catalunya station was slightly bigger than the other stations on the first stretch of metro: its vault was 14 metres wide, and its platforms were 75 metres long and 4 metres wide. Like the other early stations, it was covered completely in white tiles, except for the advertising areas, which where framed with coloured tiles. Completing the decoration, murals were painted on the tunnel entrance, which were different in every station.


 

VR2

Reproducció digital amb tecnologia CAD dels elements ornamentals de les estacions del tram inaugural del Gran Metropolitano de Barcelona.
Reproducción digital con tecnología CAD de los elementos ornamentales de las estaciones del tramo inaugural del Gran Metropolitano de Barcelona.
Digital reproduction with CAD technology of the ornamental elements of the stations on the first stretch of the Gran Metropolitano de Barcelona.