L´accés a l´estació Fontana. Un gran edifici frustrat.

Monogràfic escrit per Alex Reyes el 3 de juny de 2015.

Gran Metropolitano de barcelona.

L´accés a l´estació Fontana i la seu social de la companyía.

L´estació “Fontana” estava cridada a ser el centre neuràlgic de la companyía a nivell administratiu, en aquest sentit el 21 de novembre de 1924, en un comunicat, Gran Metro descriu l´estació de la següent manera:

“Ubicada en el cruce de la Rambla del Prat con la calle de Salmerón, también abovedada y que, por su profundidad bajo la rasante de la calle, está servida además por un ascensor capaz para 35 personas con una velocidad de un metro por segundo. Escalera y ascensor serán ubicados en la planta baja del edificio social de la Compañía, que ha de erigirse en la calle de Salmerón esquina a la de Asturias.”

L´edifici, segons el projecte signat el mes de setembre de 1924, es de tall Eclèctic ón no hi falten els elements habituals en aquest corrent arquitectònic: Frontons, frissos, pilastras, columnes jòniques, columnes adossades, volutes, i fins i tot un templet coronant l´angle de la cantonada Salmerón (avui Gran de Gràcia)-Asturies.

Es preveuen planta baixa, d´accés tant a les dependències administratives com al servei de viatgers; planta noble amb cinc grans despatxos per la direcció de la companyía, i sala de reunions del consell d´administració. La resta de plantes, quatre, estaven destinades a oficines.

PlantaBaixa

Vista en planta de l´edifici on s´observa: A l´esquerra l´entrada principal a l´edifici d´oficines amb la seva escala ascendent i el seu ascensor particular, al centre la zona de viatgers amb la seva escala descendent i el seu ascensor capaç per a 35 persones. En traç discontinu es pot distinguir perfectament el perímetre del fossat de l´escala i l´ascensor i els baixants d´enllaç amb la xarxa de clavagueram. A la dreta s´endevina un espai tancat destinat, probablement, a espai comercial. Dibuix: MHCB.

 

PlantaNobleDibuix en planta de la planta noble de l´edifici. Es pot observar a l´esquerra l´escala i l´ascensor particulars, darrera d´aquesta la zona destinada a sanitaris; i repartits per la resta de la planta els cinc grans despatxos i, a la tribuna principal, la gran sala de reunions del consell d´administració. Dibuix: MHCB.
ESocialColorAlçat de les façanes al carrer Salmerón (adalt esquerra ) i Asturies (abaix esquerra). A la dreta, interpretació de volums i materials de les dues façanes de l´edifici. Dibuixos: MHCB i Alex Reyes.

La proximitat de la data d´inauguració del primer tram (Lesseps-Cataluña) feia impossible la construcció de l´accés a l´estació Fontana, per aquest motiu es va determinar la construcció, en una primera fase, dels elements corresponents exclusivament a la planta baixa i l´accés, escales i ascensor, necessaris per l´explotació de l´estació.

ProvisionalAlçats al carrer Salmerón i Asturies de la primera fase per a la execució de l´edifici, i interpretació de volums i materials dels mateixos. Dibuixos: MHCB i Alex Reyes.

 

L´estació Fontana es va inaugurar el 31 de maig de 1925 i, llògicament, es va executar la primera fase de l´edifici. El que sobta es que l´estil adoptat es molt més auster que el projectat i amb una ornamentació pràcticament nula tot i que, com s´endevina a les fotografíes de l´obra executada, al perímetre de la cornisa están previstos els volums del projecte original.

ExecutatAlçats al carrer Salmerón i Asturies respectivament de la obra executada. Dibuix: Alex Reyes.
24Aspecte de l´edifici executat l´any 1925.

L´edifici romandría d´aquesta forma indefinidament, el fet que es signés el conveni en virtut del qual s´arrendava l´explotació del Gran Metropolitano de Barcelona S.A a Tranvías de Barcelona SA feia innecesària l´existència de dependències administratives i, per tant, la construcció d´un edifici o seu social.

Tot i aixó l´edifici s´ha remodelat en dues ocasions, la primera a finals dels anys 60, quan es va substituir l´ascensor per escales mecàniques, demolint els paraments exteriors de les dues façanes i substituint-los per murs de formigó revestits de rajola, obrint quatre grans espais per l´accés de viatgers tant desde Gran de Gràcia com desde Asturies.

70Alçats Gran de Gràcia i Asturies de l´edifici l´any 1969.
foto70Aspecte de l´edifici reformat l´any 69. Foto: Autor desconegut.

Una nova remodelació es va efectuar als anys 90, donant com a resultat una construcció revestida de pedra artificial, i reduïnt de forma important l´accessibilitat, de fet desapareix tot accés desde el carrer Asturies. Una gran marquesina en forma de prisma triangular trenca la monotonía de texures i volums i proporciona refugi contra sol i pluja a la única zona d´accés que queda habilitada.

90Alçats a Gran de Gràcia i Asturies de l´edifici a mitjans dels anys 90. Dibuix: Alex Reyes.
Foto90Aspecte de l´edifici reformat els anys 90. Foto: Google.