L´estació provisional de la plaça Catalunya i els seus accessos

Monogràfic escrit per Alex Reyes el 5 de febrer de 2015.

Ferrocarril Metropolitano de Barcelona (Transversal).

L´estació provisional de la plaça Catalunya i els seus accessos.

Devant la incapacitat econòmica de la companyía per fer arribar la seva línia fins a l´estació dels Caminos de Hierro del Norte de España i la construcció de l´estació central a la plaça Catalunya completant així la primera fase del Ferrocarril d´Enllaços de Barcelona, el Transversal es va veure obligat a construir una estació provisional en el punt més ample del túnel telescòpic de la capçalera costat Universitat de la futura estació central.

L´estació provisional construïda l´any 1926 es troba parcialment sota la volta del túnel telèscopic i parcialment sota un sostre plà suportat per tres columnes de ferro que no son més que el preàmbul de la que en el futur havía de ser l´estació central. Va ser dotada de 3 andanes de 50 metres de longitud i 2 víes, quedant resoltes les maniobres d´inversió de marxa per la primera bretelle instal·lada a la xarxa de Metro de Barcelona, encara que desaparegués l´any 1932.

Croquis1926Croquis de l´estació provisional a la plaça Catalunya. Arxiu Alex Reyes.

Sota el sostre plà, i 3 metres per sobre del nivell de les andanes, hi havia l´espai destinat a vestíbul i despatxos de bitllets al qual s´accedia mitjançant 3 amples escales (una per andana) i que comunicava amb el carrer gràcies a dos vomitoris disposats perpendicularment (costat mar i costat muntanya) i que conduïen a dos accessos emplaçats a la cantonada Rambla Catalunya/Ronda Universitat.

NauAndanes1926Aspecte de l´estació provisional de la plaça Catalunya l´any 1926. Arxiu TMB.

inauguracion

Ceremonia d´inauguració del Transversal a l´estació provisional de la plaça Catalunya. La fotografía està realitzada desde l´andana central, en segón plà s´observa una de les columnes de ferro i, al fons, la zona destinada a vestíbul. Arxiu Alex Reyes.
inauguracion2Un altre aspecte de la cerimònia d´inauguració amb les columnes de ferro a l´esquena del fotògraf. Arxiu TMB.
BocaoriginalAspecte d´un dels accessos a l´estació provisional a la plaça Catalunya, cantonada ronda Universitat plaça Catalunya costat mar. Arxiu Alex Reyes.

Sis anys després, l´any 1932, s´inaugurava l´estació definitiva a la plaça Catalunya gràcies al conveni signat amb els Caminos de Hierro del Norte de España, i que va quedar en l´espai delimitat per un costat per el pont metàl·lic sobre el Gran metropolitano de Barcelona construït l´any 1924 (capçalera costat Urquinaona) i per el túnel telescòpic ja construït l´any 1926 (capçalera costat Universitat), es a dir, l´estaciò provisional.

Catalunya1932Aspecte de la capçalera costat Universitat l´estació conjunta Transversal-Norte inaugurada l´any 1932. Darrera la retícula de formigó es troba l´espai ocupat anteriorment per l´estació provisional. Arxiu TMB.

Per la nova estació es van construïr 3 accessos. Un a la cantonada passeig de Gràcia amb plaça Catalunya, un altre a la cantonada de la Ronda Sant Pere amb plaça Catalunya, i un altre, de grans dimensions, a l´interior de la plaça devant del Hotel Colón. Per completar el 5 accesos previstos per l´estació es van adaptar els construïts l´any 1926 obrint dues galeries, una per accés, que conectessin amb la nova estació, quedant els corredors orginals abandonats i sense ús.

Boca1932Accés a la ronda Universitat cantonada plaça Catalunya costat mar adaptat per donar accés a la nova estació conjunta Transversal-Norte.
catalunya1926-32Comparativa de l´estació provisional inaugurada l´any 1926 i la  capçalera costat Universitat de l´estació conjunta Transversal-Norte. Les zones resaltades en blau son els corredors que van quedar fora d´us l´any 1932. Dibuix Alex Reyes.

Amb l´inauguració l´any 1932 de l´estació conjunta Transversal/Norte desapareixía l´estació provisional encara que avui día s´en poden observar alguns rastres. El més evident son les tres columnes de ferro i que ens servixen com a punt de referència per fer-nos una idea del que va ser aquella Intsal·lació efímera.

columnas1 Part inferior de les tres columnes de ferro que l´any 1926 quedaven integrades a la zona destinada a vestíbul, avui día formen part de l´andana de la zona Adif. Foto Jorge Almuni.
columnas2Part superior de les mateixes columnes vistes desde el vestibul de Metro. Foto El Llop.

També podem observar la obertures del que van ser els vomitoris que conduïen a l´accés desde el carrer, corresponent a les cantonades Rambla Catalunya-Ronda Universitat costats mar i muntanya, i que avui día compleixen amb una funció important encara que menys noble, ja que permet la renovació d´aire dins del túnel.

Vomitorio1 vomitorio2Dos aspectes de l´antic vomitori costat muntanya i que, al enderrocar la zona de vestíbul va quedar enlaire. Fotos: Jaume Alemany i Jorge Almuni.
vomitorio3Aspecte del vomitori costat mar. Foto Jorge Almuni.
 10899965_10205577478023685_1735535200660222240_o10887435_10205577479983734_5759896207774854607_o10935197_10205541711569546_2099424491_oTres aspectes del poc que es conserva del corredor original costat muntanya. Es poden observar les motllures de guix que delimitaven les àrees destinades a publicitat a les parets, el paviment original i, a la última, una de les columnes de ferro de la andana central. Fotos El Llop.